TAISYKLĖS

Patvirtinta Aktyvi investicija, UAB
direktoriaus 2022.04.15 d. įsakymu Nr. 101

D.Z. Design E-shop (-o) naudojimo TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Pardavėjas/valdytojas – Aktyvi investicija, UAB, buveinės adresas: Ambrasų k. 8, Barzdų sen. Šakių r., įm. kodas: 304294698, tel. Nr.: +370 636 61 000, el. p.: info@aktyviinvesticija.com.
 2. E-shop (-as) – www.d-zdesign.com  internetinėje svetainėje esanti elektroninė parduotuvė, priklausanti Pardavėjui/valdytojui.
 3. E-shop (-o) kontaktinė informacija – tel. Nr.: +370 633 61 000, el. p.: info@d-zdesign.com
 4. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs arba užsisakęs Prekių E-shop (-e).
 5. Prekė – Pirkėjo, Pardavėjui priklausančioje E-shop (-e)  užsakyta Prekė ar Prekės, visos E-shop (-e)  užsakytos Prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus.
 6. Taisyklės – E-shop (-o) taisyklės, taikomos Pirkėjui lankantis ar pateikiant Užsakymą E-shop (-e).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių Užsakymo E-shop (-e), jei jis nėra susipažinęs su E-shop (-o) Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas Prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis E-shop (-o) Taisyklėmis.
 2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su E-shop (-o) Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba pildyti Taisykles. Naujosios Taisyklės įsigalioja jas paskelbus E-shop (-e).
 4. Šalių santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios Užsakymo pateikimo metu.

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Pirkėjui suformavus Prekių krepšelį E-shop (-e) ir įvykdžius visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra apmokėjimas, laikoma, kad Pirkėjas pateikė Pardavėjui Užsakymą.
 2. Užsakymas apmokamas per Paysera mokėjimo sistemas.
 3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje.
 4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę patvirtinti ir vykdyti tik tuos Užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių įsigijimui ir (arba) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant užsakymo pristatymo būdą, vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.).
 6. Pirkėjo pateiktas Užsakymas saugomas E-shop (-o)  duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

 1. Kiekvienos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės E-shop (-e) .
 2. Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad Prekės, esančios E-shop (-e), savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamos elektroninės laikmenos (telefono, kompiuterio) ypatybių.
 3. Pirkėjas elektroniniu būdu pateikdamas Užsakymą E-shop (-e) už Prekę įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakyme.
 4. Kainos E-shop (-e)  ir Užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.
 5. Pardavėjas parduoda Prekes, atitinkančias Užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos Prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas nedelsiant privalo pranešti apie tai  Pardavėjui nurodytais Kontaktais arba užpildęs užklausos formą Turite klausimų?, atitinkamai Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo, ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą ir/ar su Pirkėju suderintą terminą nepašalinus trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka.

V. PREKIŲ GAMYBOS IR PRISTATYMO TVARKA

 1. PREKIŲ GAMYBOS IR PRISTATYMO TVARKA
 2. Prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus, t. y. pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui) ir/ar Jo poreikiams (1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB).
 3. Prekių gamybos terminas po užsakymo E-shop (-e): 2-4 darbo dienos, pristatymo terminas neįeina į šį laiką.
 4. E-shop (-e) įsigytų Prekių pristatymas:
 • Lietuvoje per DPD kurjerį, iki 3-jų darbo dienų Jūsų nurodytu adresu:

Eil. Nr.

Svoris

Tūris

    Kaina €     

1.

  iki 2 kg

4,50

* pristatymas į Kuršių Neriją + 21,03 € siuntai

 • Latvijoje ir Estijoje per DPD kurjerį, iki 3-jų darbo dienų Jūsų nurodytu adresu:

Eil. Nr.

Svoris

Tūris

      Kaina €     

1.

   iki 2 kg

9,50

* pristatymas į Estijos salas + 14,01 € siuntai  

 • kitose Europos šalyse per Lietuvos Paštą– iki 10-ties darbo dienų Jūsų nurodytu adresu:

Eil. Nr.

Svoris

Tūris

     Kaina €     

1.

  iki 1 kg

10,00

* galimi papildomi mokesčiai susiję su importo procedūromis kitose šalyse, tokius mokesčius papildomai apmoka Pirkėjas.

 1. Neatsiėmus siuntos nustatytu laiku iš siuntos terminalo, Pirkėjas padengia Pardavėjui išlaidas, susijusias su papildomu Prekės išsiuntimu (12,90 € – už kiekvieną pakartotinį išsiuntimą).

VI. TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.
 2. Prekėms suteikiama garantija, jeigu ji yra taikoma ir nurodyta prekės aprašyme. Jeigu Pardavėjas nenumato garantijos, vadovaujamasi garantiją reglamentuojančiais LR teisės aktais.
 3. Remiantis 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB,  dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui). Remiantis šia direktyva bei šių Taisyklių 1.5 punktu, užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus, tad užsakyta Prekė gali būti grąžinama tik dėl broko, užsakymo nurodymų neatitikimo ar pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę.
 4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus. Grąžinti galima:
  • Savo sąskaitą Per Omniva paštomatų tinklą į paštomatą adresu: Vilniaus g. 17, Sudervės k., Vilniaus r., nurodant sekančius gavėjo rekvizitus: Aktyvi investicija, UAB (įm. kodas: 304294698), tel. Nr.: +370 636 61 000, el. p.: info@aktyviinvesticija.com.
 5. Pinigai Pirkėjui grąžinami į banko sąskaitą per 14 dienų po to, kai Pardavėjui yra grąžinta Prekė.
 6. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos Prekės, jei ji neatitinka šių Taisyklių VI. skyriuje numatytų sąlygų. Tuo atveju, Prekė siunčiama Pirkėjui, o iš Pirkėjo pareikalaujamas siuntimo išlaidų atlyginimas.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia išskirtinai el. paštu Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia skiltyje Kontaktai nurodytais kontaktais arba užpildo užklausos formą Turite klausimų?.
 3. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.
 4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per E-shop (-e) esančias nuorodas.
 5. Slapukų naudojimo tvarka
 6. Vykdydami ES direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalavimus, pranešame, jog svetainėje naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.