PRIVATUMO POLITIKA

Patvirtinta Aktyvi investicija, UAB direktoriaus 2022.04.15 d. įsakymu Nr. 102

 D.Z. Design E-shop (-o) Privatumo politika

I. SĄVOKOS

 1. Svetainė – E-shop (-as) D. Z. Design yra pasiekiamas internetiniu adresu d-zdesign.com, elektroninė parduotuvė, priklausanti Valdytojui.
 2. Svetainės Valdytojas – Aktyvi investicija, UAB, buveinės adresas: Ambrasų k. 8, Barzdų sen. Šakių r., įm. kodas: 304294698, tel. Nr.: +370 636 61 000, el. p.: info@aktyviinvesticija.com.
 3. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasakoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis.
 4. Svetainės nuorodos – FacebookInstagramTikTokYoutubeLinkedin, ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu.
 5. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 7. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine.
 8. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz.: Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą.
 9. Naujienlaiškiai – tai elektroninio pašto laiškai su specialiais pasiūlymais ar naujausia informacija apie Prekes, siunčiami vartotojams, kurie yra patys užsiprenumeravę šią paslaugą E-shop (-e).
 10. Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad E-shop (-e) d-zdesign.com juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.
 5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.
 6. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

 1. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, šalis, miestas, telefono numeris ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.
 2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams E-shop (-o) teikiamas paslaugas.
 3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 • jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

IV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti skiltyje Kontaktai nurodytais kontaktais arba užpildo užklausos formą Turite klausimų?.
 2. Svetainė ir/ar Svetainės Valdytojas neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.
 3. Jeigu Svetainės Valdytojas abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti. Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Svetainė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,  jeigu Svetainės administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotojo, ar jeigu Svetainės administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus d-zdesign.com bendrųjų taisyklių bei kitų Svetainės taisyklių pažeidimus ar  esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
 4. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

V. DUOMENYS APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

1. Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai:

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user’s cookie consent state for the current domain.

1 metai

HTTP Cookie

PHPSESSID

d-zdesign.com

Preserves user session state across page requests.

Session

HTTP Cookie

2. Atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie  Mūsų Partneriai gali naudoti šios ir/ar kitos rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo yra naudojami Slapukai, turėtų kreiptis į konkretų Partnerį.

VI. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

 1. Vartotojas suteikia teisę Svetainei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose.
 2. Vartotojas turi teisę:
 • Bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros.
 • Pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus.
 • Pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.
 • Nesutikdamas su Privatumo politika, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, Vartotojas neturės galimybės registruotis Svetainėje.

VII. NAUJIENLAIŠKIAI

 1. Svetainė siunčia elektroninius laiškus (Naujienlaiškius) tik vartotojams, kurie yra patys užsiprenumeravę naujienlaiškių gavimui. Norėdami prenumeruoti Mūsų Naujienlaiškius – Svetainėje tam skirtame lauke įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite PRENUMERUOTI.
 2. Naujienlaiškius svetainė siunčia ne dažniau kaip 10 kartų per kalendorinį mėnesį.
 3. Vartotojas gali atsisakyti gauti naujienlaiškius šiais būdais:
 • Gautame naujienlaiškyje pasirinkti, kad ateityje nebepageidauja gauti Svetainės siunčiamų naujienlaiškių.
 • Iš Vartotojui priklausančio elektroninio pašto parašyti laisvos formos prašymą Kontaktai nurodytu el. paštu  arba užpildo užklausos formą Turite klausimų?, kad elektroninio pašto adresas būtų pašalintas iš prenumeratorių sąrašų.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Svetainė turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.